Privacy verklaring - Comil Foo Party Service
Privacy verklaring van Comil Foo Party Service
privacy policy verklaring
690
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-690,,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Privacy verklaring

Inleiding

 

ComilFoo party service respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website & diensten en behandelt de persoonlijke gegevens vertrouwelijk, conform de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Vordening Gegevensbescherming. Om onze diensteverlenig zo vlot mogelijk te laten verlopen worden uw persoonlijke gegevens gebruikt en tijdelijk opgeslaan. Voor marketingdoeleinden zullen we uw gegevens enkel gebruiken met uw toestemming.

In deze verklaring kunt u lezen hoe we om gaan met uw gegevens en voor welke doeleinden we deze gebruiken.

 

Welke persoonlijke gegevens worden er bewaard?

 

De gegevens die bewaard worden betreffen de gegevens die door u aans ons verstrekt worden en gegevens over het bezoek aan onze website. Dit kan gaan over volgende gegevens:

 • Uw contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mail adres) bij het aanvragen van informatie of levering van diensten.
 • Uw facturatiegegevens na afname van onze diensten.
 • Uw e-mail adres bij het inschrijven op de nieuwsbrief.
 • Gebruik van de website, bijvoorbeeld de bezochte pagina’s (geanonimiseerd)

 

Gebruik van de gegevens

 

De door u aangeleverde gegevens worden enkel gebruikt voor het leveren van informatie of diensten. Indien u uw toestemming geeft, ook voor marketingdoeleinden.
Dit kan gaan over het volgende:

 • Het verwerken en inplannen van uw reservatie
 • Met u contact opnemen in geval van problemen of vragen rond uw reservatie
 • U informeren over nieuwe of gewijzigde diensten (mits uw goedkeuring)
 • Het maken van anlyses over het gebruik van de website om de dienstverlening te verbeteren.
 • Het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de goederen.

 

Wie is er verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens?

 

ComilFoo party service is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring nog vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dat via onderstaande gegevens:

ComilFoo party service
Arisdonk 72
9950 Waarschoot
info@mijnparty.be

Herlinde 0478 221 424

 

Wie krijgt de persoonlijke gegevens?

 

De persoonlijke gegevens worden gebruikt enkel voor de hierboven beschreven doeleinden door ComilFoo party service.
Indien noodzakelijk voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden kunnen we gegevens verstrekken aan derde partijen.
Zo maken we gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de IT infrastructuur
 • het hosten van de website, bedelen van de nieuwsbrief
 • het verzorgen van de analyse van het websitegebruik.

 

We werken enkel met derde partijen waarmee we een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. (kort samengevat wil dit zeggen dat ook de derde partijen zich aan de richtlijnen houden en de gegevens niet anders gebruiken als door ons voorop gesteld en enkel binnen de EU).
Met deze partijen maken we uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen.
Verder zullen we de door u verstrekte persoonlijke gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht is.

 

Waar en hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

 

Alle gegevens worden bewaard bij ComilFoo party service en bij onze hosting provider (in het geval van de nieuwsbrief).
Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Onder nodig verstaan we:

 • Als zolang verplicht bij wet (boekhouding na facturatie)
 • Zolang u dit wenst (abonnement op de nieuwsbrief)
 • Afhandeling van een informatie-aanvraag of reservatie

 

Zijn uw persoonlijke gegevens veilig?

 

We doen ons best om uw gegevens zo veilig mogelijk te bewaren.
Hiervoor maken we voldoende technische maatregelen om onze systemen veilig te houden alsook organisatorische maatregelen en beperken we de toegang enkel tot medewerkers die de gegevens nodig hebben om de door u gevraagde diensten te kunnen leveren en afhandelen.
Samen met de bovenvermelde derde partijen verbeteren we continu de veiligheidsmaatregelen in geval van technische vooruitgang en ontwikkeling.

 

Wat zijn uw rechten?

 

U heeft te allen tijde recht op inzagen, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u ontvangen hebben. Hiervoor kan u ons contacteren op bovenvermelde gegevens.

 

Tevens kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens (of een deel hiervan) door ons of één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan
uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

 

Zowel voor de inzage, correctie, verwijdering of overdracht kunnen we u vragen om u te legitimeren voordat we gehoor geven aan eerder genoemde verzoeken. Dit om misbruik te voorkomen.

 

We kunnen uw gegevens niet verwijderen in geval van een wettelijke vastgestelde opslagverplichting, zoals regels met betrekking tot de boekhouding, of wanneer er andere wettige redenen zijn om dergelijke gegevens te bewaren, zoals openstaande schulden.

 

Cookies

 

Onze website gebruikt cookies om statistieken te verzamelen over het websitegebruik. De dienst Google Analytics wordt gebruikt om deze gegevens te analyseren.
Deze informatie wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt hierbij niet opgeslaan.

 

Wijziging privacy verklaring

 

ComilFoo party service kan te allen tijde zijn privacy verklaring wijzigen. Bekijk via onze website deze pagina om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht.

 

De laatste wijziging gebeurde op 29 augustus 2018.